26.4.2019
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY pro šk. rok 2019/2020 - 13. května  2019 od 13,00 do 17,00
24.4.2019
INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
16.4.2019
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA VODY 25.4.2019
Voda nepoteče ve čtvrtek 25. dubna od 7,30 do 11,30 v celých Jirnech a Nových Jirnech.
11.4.2019
Výluka Šestajovice (303,344) - 13.4. - 14.4.2019
ZJR 303.xlsx
ZJR 344.xlsx
5.4.2019
18.3.2019
Jirenské bordelobraní - alias velký jarní úklid
v sobotu 14. dubna 2019, v 9,00 hodin na horním parkovišti u hřbitova
5.4.2019
POZOR! Změna otevírací doby pošty JIRNY v průběhu měsíce května.
Dostupnost provozovny bude omezená na nezbytně nutnou dobu od 1.5. – 31.5. z provozních důvodů.
 
2.4.2019
Informace ředitelky školy k zápisu do 0. ročníku základního vzdělávání - přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do 0.ročníku Základní školy Jirny, okres Praha - východ pro děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 s odkladem školní docházky se koná v úterý 16.4.2019 od 13 do 18 hodin v budově ZŠ Jirny, Navrátilova 69 .
2.4.2019
ZŠ Jirny, okres Praha – východ přijme pro nově otevřenou budovu školy od 1.9.2019 kvalifikované pedagogy:

- Učitele/-ku 1.stupně plný úvazek
- Učitele/-ku 2.stupně M, F, Z, ČJ, AJ, Z, D, OV v další předmětové kombinaci, plný i zkrácený úvazek
- Asistenta pedagoga, školního asistenta, vychovatelku ŠD/ŠK - zkrácený nebo kombinovaný úvazek
Kontakt: kudrnova@zs-jirny.cz, teL.731 449 124
26.3.2019
Dopravní omezení Šestajovice.

V termínu od 1.4. do 18.8. začíná druhá etapa rekonstrukce dálnice D11 v úseku Černý Most – Jirny.
 
18.3.2019
Pozvánka na pohádku "Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky" v neděli 31. března 2019 v 15,00 hodin na Kvapíku.
18.3.2019
Pozvánka na pohádku "Dlouhý, Široký a Bystrozraký"
v neděli 7. dubna 2019
6.3.2019
Zápis do 1.ročníku Základní školy Jirny

pro děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 se koná v budově ZŠ Jirny, Navrátilova 69
v úterý 16.dubna 2019 od 13 do 18 hodin.

O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat v době zápisu k povinné školní docházce, tj. od 1. do 30. dubna 2019.

Důležité termíny:
11.3.2019 informativní schůzka pro rodiče předškoláků 17:30, Brandýská 45
09.4.2019 přijímání tiskopisů a ověřování dokladů 8-17, Brandýská 45
16.4.2019 zápis do 1.ročníku, Navrátilova 69
6.3.2019
Úprava dopravního značení v ulici „Alejka“

Z důvodu docházky dětí do nové základní školy v ulici Pražská, jejich bezpečnosti a zvýšení dopravy v ulici „Alejka“, která nemá dostatečnou šířku pro obousměrný průjezd automobilů, byla na tuto silnici instalována značka jednosměrná komunikace. Ulice Alejka je tak průjezdná obousměrně v části Pražská – Tyršova a spodní úsek od ulice Tyršova na ulici Zámecká je pouze jednosměrný!
4.3.2019
SAMODEČET VODOMĚRŮ JIRNY - BŘEZEN 2019

Stav vašeho vodoměru, prosíme, nahlaste do 28. 03. 2019 následujícími způsoby:
• SMS: 735 009 371 či volání: pouze mezi 18.00–20.00 hod
• E-MAIL: vodajirny@email.cz
VE FORMĚ: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme VaK Zápy, spol. s r.o.
28.2.2019
POZOR! ZMĚNA VE VÝDEJI POPELNIC NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

S platností od 1.3. do 30.3.2019 budou nádoby na tříděný odpad vydávány následovně:
- V Jirnech za KD bude výdej probíhat každý pátek 15.00 - 18.00 hodin
- V Nových Jirnech ve sběrném dvoře každou sobotu 9.00 - 12.00 hodin
25.2.2019
SAMOODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY - BŘEZEN 2019
Stav vašeho vodoměru nahlaste do 25. 3. 2019.
12.2.2019
Změna v třídění odpadu

Obec Jirny pořídila pro své občany modré a žluté popelnice, které přinesou postupně změnu ve svozu tříděného odpadu od domu. Prozatím budou současně sváženy i plastové pytle na odpad, které nyní dostanete na podatelně OÚ pouze v jednom balení.

Popelnice (modrá 120 litrů, žlutá 240 litrů) budou k vydání ve sběrném dvoře v Jirnech u Skautské klubovny, ulice Pražská (u KD). Výdej bude probíhat vždy v pondělí a ve středu v čase 14-18 hodin a v pátek od 15-18 hodin.

První den výdeje začíná 15.2.2019.

Na nádoby má nárok každé číslo popisné v Jirnech a v Nových Jirnech v počtu 1 kus od každé barvy, a při předložení občanského průkazu a oproti podpisu. Pokud některý odpad netřídíte, nemusíte si vyzvedávat obě dvě.
Tato změna byla učiněna z důvodu strmě rostoucích nákladů na pořizování plastových pytlů, které byly a jsou i přes veškerou snahu a upozornění zneužívány k naprosto jiným účelům.
Věříme, že tímto přineseme pohodlnější systém pro všechny!
29.1.2019
Navýšení kapacity separovaného sběru odpadů v obci Jirny.

24.1.2019
NÁHRADNÍ TERMÍN  - Sousedské besedování s panem Karlem Schwarzenbergem a hosty 29. ledna 2019 od 19,00 hodin sál Kvapík U Antošů.
16.1.2019
OBECNÍ JIRENSKÝ PLES VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY

V SOBOTU 2. BŘEZNA 2019 OD 20:00 HODIN V KD V JIRNECH.
Předprodej vstupenek a rezervace stolů od 18. února 2019 na OÚ v Jirnech.
14.1.2019
Upozornění - uzavření podatelny OÚ od 28.1. do 1.2. 2019 (včetně)
V týdnu od 28.1. do 1.2. 2019 (včetně) dojde k plánovanému uzavření podatelny OÚ.
Vyjma ověřování podpisů a listin vyřídíte všechno v 1. patře úřadu (zvoňte prosím).
10.1.2019
Upozornění

Z důvodu nemoci je Sousedské besedování s panem Karlem Schwarzenbergem a hosty odloženo. Děkujeme za pochopení.  Nový termín bude upřesněn.
21.12.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Jirny
Výrok.pdf
Odůvodnění.pdf
O01_KOORDINAČNÍ.pdf
O02_Š_VZtahy.pdf
O03_ZPF.pdf
N01_základní členění.pdf
N02_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
N04_VPS-VPO.pdf
21.12.2018
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny, konaného dne 12.12.2018
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny, konaného dne 12.12.2018
20.12.2018
Kalendář svozu odpadu 2019
21.11.2018
ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY - PROSINEC 2018
stav vašeho vodoměru za prosinec nahlaste do 22.12.2018 - postup v příloze
 
thn_7.jpg 16.11.2018
Vážení občané,

v obci byly umístěny na několika místech nové odpadkové koše - informace o jejich umístění.

 
28.11.2018
POZVÁNKY NA ADVENTNÍ AKCE V JIRNECH A NOVÝCH JIRNECH:

01.12.2018 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u kapličky na návsi v Nových Jirnech v 17,00 h
02.12.2018 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v prostoru před kostelem v Jirnech v 17,00 h
04.12.2018 - Setkání se svatým Mikulášem se zpěvem a nadílkou ve farním kostele Jirny v 17,00 h
14.12.2018 - Vánoční koncert komorního souboru Bohumíra Hanžlíka, Kulturní dům Jirny v 19,15 h.

16.12.2018 - Divadelní představení "O Kačence a Raráškovi", Sál Kvapík U Antošů v Jirnech v 15,00 h

8.11.2018
Pozvánka na besedu s Rudolfem Desenským o psí duši, výchově, výcviku a přátelství.
24. listopadu 2018 od 14,00 hodin Sál Kvapík U Antošů v Jirnech
8.11.2018
Pozvánka na pohádku "O Kačence a Raráškovi"
16. prosince 2018 v 15,00 hodin Sál Kvapík U Antošů v Jirnech
8.11.2018
Pozvánka na TRŽIŠTĚ DROBNOSTÍ do jirenské knihovny
16.11.2018
Vážení občané,
zítra od 13 hodin proběhne slavnostní otevření nové školní budovy v ulici Pražská.
Žádáme všechny občany, aby k parkování využili přilehlé komunikace.
Školní dvůr bude pro parkování uzavřen, protože bude využit k organizaci akce.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
6.11.2018
Pozvánka na slavnostní otevření nové školní budovy
v sobotu 17. listopadu 2018
.
8.11.2018
Pozvánka na KONCERT JIŘÍHO SCHMITZERA
17. listopadu 2018 od 19,00 hodin Sál Kvapík U Antošů v Jirnech
5.11.2018
JÓGA s Irenou - pokračování kurzu od 14.11.2018
Každou středu od 18 - 19 hod (6 lekcí / 720,- Kč) v malé pohybové místnosti ZŠ Jirny, Navrátilova 69.
Přihlášení a info na e-mail: dornakovai@seznam.cz
Přijďte si se mnou zacvičit jógu. Cvičení je určené nejen pro začátečníky.
 
5.11.2018
Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jirny konaného dne 31.10.2018
29.10.2018
Fotogalerie:
Vítání občánků - říjen 2018.
23.10.2018
Obecní úřad Jirny zve občany na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jirny dne 31.10.2018 v 19,00 hodin v kulturním domě v Jirnech, ul. Pražská čp. 73.
 
22.10.2018
Od kolébky ke hrobu - dušičkové setkání
čtvrtek 1. listopadu 2018 v 19 hodin Sál Kvapík U Antošů Jirny


Beseda o věcech prvních a posledních, o životě a smrti, o lidské důstojnosti, péči a doprovázení Julius Mlčoch – Pohřební ústav hl.m. Prahy MUDr. Renata Štěpánková – paliativní péče Mgr. Dita Brezováková – hospic Tempus Dr. Ondřej Salvet – farnost Koloděje, moderuje Helena Zelenková Vstupné dobrovolné!
 

18.10.2018
Pozvánka na OSLAVY 100 LET VZNIKU REPUBLIKY 27.10.2018
 

13.9.2018
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny, konaného dne 12.9.2018
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny, konaného dne 12.9.2018
30.8.2018
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 13. října 2018
30.8.2018
JIRENSKÉ SRDCEBRANÍ  - KONCERT VE ZNAMENÍ ARGENTINSKÉHO TANGA 14. ZÁŘÍ 2018
8.8.2018
Změna jízdních řádů linky č. 655
Změna jízdních řádů linky č. 655 platné dne 13.8.2018
Změna jízdních řádů linky č. 655 platné od 14.8.2018
3.8.2018
Uzavření podatelny Obecního úřadu Jirny od 16.8. do 28.8.2018
Fungovat nebudou především služby CzechPointu a ověřování podpisů a listin.
 
3.8.2018
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Vážení občané,

Od 6.8. do 12.8.2018 proběhne frézování celého úseku silnice II/101 v k.ú. Jirny.

Následně dle jednotlivých etap od 13.8. do 31.8. dojde k uzavírce silnice.
Pro uvedené období budou z důvodu uzavírky zrušeny dočasně některé autobusové zastávky, popř. nahrazeny jinými.

13.8. – 15.8. NEBUDOU V PROVOZU
autobusové zastávky „Jirny“, „Nové Jirny I“, „Nové Jirny II“, „Horoušany, Horoušánky“:
- Zastávka Jirny bude přemístěna do ulice Pražská
- Obyvatelé Nových Jiren mohou v tomto termínu využít nejbližší fungující zastávku a to:
„Jirny - Pražská“ nebo „Horoušánky - náves“

16.8. – 24.8. NEBUDOU V PROVOZU
autobusové zastávky „Jirny“, „Nové Jirny I“, „Nové Jirny II“
- Obyvatelé Jiren mají autobusové spojení zajištěno po odkloněné trase ze zastávky v ulici Pražská
- Obyvatelé Nových Jiren mohou v tomto termínu využít nejbližší fungující zastávku a to: „Horoušany, Horoušánky“ (u benzínové pumpy)

25.8. – 31.8. ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA, AUTOBUSY BUDOU OPĚT V PROVOZU

Děkujeme Vám za trpělivost, situaci nemůžeme ovlivnit. Rekonstruovaná silnice je v majetku Středočeského kraje, nikoliv Obce Jirny.

Obec Jirny

26.7.2018
Povolení - úplná uzavírka silnice č. II/101 ul. Brandýská v k.ú. Jirny, z důvodu rekonstrukce komunikace od 13.8.2018 do 31.8.2018

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích do 13.8.2018 do 31.8.2018.
27.6.2018
Usnesení z jednání ZO ze dne 20.6.2018
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.6.2018
11.6.2018
Kalkulace 2018
Cena za vodné a stočné pro rok 2018 s platností od 1.1.2018 je uvedena na webových stránkách provozovatele VaK Zápy, s.r.o.: www.vak-zapy.cz
 
7.6.2018
OSLAVA SVATÝCH PETRA A PAVLA - sobota 23. června 2018
5.6.2018
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018
5.6.2018
SVOZ BIOODPADŮ V ROCE 2018
3.6.2018
Fotogalerie:
Vítání občánků - květen 2018.
25.5.2018
Prohlášení o ochraně soukromí
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.
14.5.2018
DĚTSKÝ DEN S TENISEM 10.6.2018 na tenisových kurtech.
14.5.2018
Usnesení z jednání ZO ze dne 9.5.2018
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2018
22.3.2018
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2018
Usnesení z jednání ZO ze dne 14.3.2018
Schválený rozpočet obce Jirny na rok 2018
9.3.2018
Správa základních registrů
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
5.3.2018
Fotogalerie: Obecní ples 3.3.2018.
28.2.2018
ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY
Stav vašeho vodoměru nahlaste do 29.3.2018 VaK Zápy, spol s r. o. následujícími způsoby:
- SMS 704 471 876 (nebo telefonicky mezi 19,00 a 20,00)
- EMAIL vak-zapy@seznam.cz

ve formě: vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav vodoměru
28.2.2018
Koncert PETRY JANŮ s kapelou Amsterdam v sobotu 10. 3. 2018 od 19,00 hodin v Kulturním domě v Jirnech.
21.2.2018
Mobilní sběr nebezpečných odpadů
Mobilní sběrna bude přistavena v sobotu 24. března 2018:
11,20 - 12,15 Jirny, Pražská ul. před kulturním domem
12,20 - 12,40 Nové Jirny, Dělnická ulice před hasičárnou
13.2.2018
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Jirny
Zápis se koná v budově ZŠ Jirny ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13 do 18 hodin.
Přijímání tiskopisů a ověřování dokladů ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 8 do 17 hodin v budově ZŠ Jirny.
30.1.2018
Pozvánka
OBECNÍ JIRENSKÝ PLES se koná 3. března 2018 v KD v Jirnech.
Rezervace a předprodej vstupenek od 19. února na podatelně OÚ Jirny.

24.1.2018
Pozvánka
Divadelní představení Divadla pod Petřínem "Naši furianti"
26. února 2018 od 19,00 hodin v Kulturním domě v Jirnech.

20.12.2017
Kalendář svozu odpadu na rok 2018
18.12.2017
Usnesení z jednání ZO ze dne 13.12.2017.
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2017
Návrh provizoria rozpočtu obce Jirny na rok 2018
4.12.2017
Pozvánka
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - 22. prosince 2017 od 18,00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech.
4.12.2017
Pozvánka
VÁNOČNÍ KONCERT - 15. prosince 2017 v 19,15 hodin v Kulturním domě Jirny.

4.12.2017
Jízdní řády linek PID platné od 10.12.2017! 

Změny byly realizovány pouze v souvislosti se změnou časových poloh vlaků na dotčených tratích ČD.

Jedná se zejména o posuny na trati Praha – Úvaly -  Český Brod, na které byla časová změna největší (rozdíl 7 minut každým směrem).

Všechny jízdní řády budou od 5.12.2017 dostupné na webu www.ropid.cz, případně www.dpp.cz a samozřejmě ve všech vyhledávačích spojení.

303_linka.pdf
304_linka.pdf
353_linka.pdf
343_linka.pdf
655_linka.pdf
344_linka.pdf

25.11.2017
POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Dne 4. prosince 2017 v 17,00 hodin ve farním kostele v Jirnech.
Vystoupí Jaroslav Krček a členové souboru MUSICA BOHEMICA.

Poukázky na dárkový balíček jsou k zakoupení v provozovně prádelny v Jirnech (u zastávky BUS).
25.11.2017
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V neděli 3. prosince 2017 od 17,00 hodin v prostoru před kostelem v Jirnech.

Veterán Car Club Nové Jirny a Sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny Vás zvou na
MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU v sobotu 25. 11. 2017 do KD Jirny
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „BUENO“,
Začátek: ve 20.00 hod. Vstupné: 100,- Kč
Rezervace stolů pí. Marcela Hrubantová tel. 602 968 403
13.11.2017
Oznámení nájemcům hrobových míst o skončení platnosti Smlouvy k 31.12.2017
 
7.11.2017
Fotogalerie: Vítání občánků 4.11.2017.
 
24.10.2017
Vážení občané,
zastupitelstvu obce se podařilo domluvit od 30.10.2017 zásobování pečivem fi. KOLINGER.

Pojízdná prodejna bude do Nových Jiren přijíždět před bývalou samoobsluhu 3x týdně,
a to vždy v pondělí, středu a pátek od cca 14.30 hod. Prodej bude probíhat do cca 16.00 hod.
Po 3 - 4 týdnech se prodej vyhodnotí a dle zájmu se prodejní doba prodlouží či zkrátí.
 
16.10.2017
Jirenský zpravodaj 10/2017
Příloha - mapky volebních okrsků

12.10.2017
Pozvánka
Divadelní představení "Magická hodina",
manželská komedie  s Vilmou Cibulkovou v hlavní roli.
Kulturní dům v Jirnech v pátek 13. října 2017 od 19.00 hodin.
Informace o předprodeji vstupenek v příloze.

5.10.2017
Sběrný dvůr Jirny a Nové Jirny - otevírací doba

 
5.10.2017
Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro obec Jirny proběhne v sobotu 4. listopadu 2017

12,30 - 13,30 Jirny, Pražská ul. před kulturním domem
13,40 - 14,00 Nové Jirny, Dělnická ul před hasičárnou
4.10.2017
SVOZ BIOODPADU 2017
4.10.2017
Návrh opatření obecné povahy č. 2/2017 územního opatření o stavební úzávěře č. 2.
2.10.2017
Nařízení obce č.1/2017 ze dne 20.9.2017,
kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce.
27.9.2017
Zápis z jednání ZO ze dne 20.9.2017.
Usnesení z jednání ZO ze dne 20.9.2017.
12.9.2017
Veterán Car Club Nové Jirny a Sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny Vás zvou na
MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU v sobotu 25. 11. 2017 do KD Jirny
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „BUENO“,
Začátek: ve 20.00 hod. Vstupné: 100,- Kč
Rezervace stolů pí. Marcela Hrubantová tel. 602 968 403

1.9.2017
Výzva spoluobčanům k obnově společenského sálu "U Antošů"
Přidejte se k těm, kteří obnovu Sálu U Antošů již podporují!
Prosíme, podpořte tento projekt dobrovolným příspěvkem v termínu sbírky 23.8. - 2.10.2017 na adrese:
https://www.startovac.cz/projekty/kvapik-u-antosu/

Akci organizuje spolek SOS Jirny - Sdružení Otevřených Srdcí,z.s.

25.8.2017
 Návrh územního plánu obce Jirny.
Veřejná vyháška k návrhu ÚP Jirny.doc
NÁVRH TEXTOVÉ ČÁSTI.doc
O01_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
N02_HLAVNÍ VÝKRES.pdf –
N03_INFRASTRUKTURA.pdf

N04_VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY.pdf
N01_ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ.pdf
O02 ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf
O03_ZPF.pdf

7.8.2017
Zápis z jednání ZO ze dne 2.8.2017.
Usnesení z jednání ZO ze dne 2.8.2017.
17.7.2017
KAM NA ÚŘAD?
Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností pro Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
26.6.2017
Zápis z jednání ZO ze dne 21.6.2017.
Usnesení z jednání ZO ze dne 21.6.2017.
19.6.2017
POZVÁNKA NA OSLAVU SVATÝCH PETRA A PAVLA 25.6.2017
14.6.2017
Letní provoz linek PID v oblasti Jirenska
JŘ linky 303.pdf
JŘ linky 304.pdf
JŘ linky 344.pdf
JŘ linky 353.pdf
thn_Jirny_07.jpg12.6.2017
Fotogalerie - Vítání občánků 29.4.2017

18.5.2017
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 17.5.2017
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 17.5.2017
Opatření obecné povahy č.1/2017, územní opatření o stavební uzávěře.
Toto opatření nabývá účinnosti 10.6.2017.

16.5.2017
MÁJOVÝ PRŮVOD S HUDBOU A TANCI

v sobotou 20. května 2017, začátek v lese u kapličky ve 14,00
10.5.2017
UPOZORNĚNÍ! - MÁJOVÁ VESELICE ZRUŠENA
24.4.2017
OZNÁMENÍ ODBĚRATELŮM VaK Zápy, s.r.o.

Vážení zákazníci,
Firma VaK Zápy, s.r.o., nabízí pro následující období možnost elektronického zasílání faktur za spotřebu vodného a/nebo stočného.
V případě vašeho zájmu o tuto službu prosíme o zaslání krátké zprávy na e-mailovou adresu petra.nepivodova@vak-zapy.cz.
Zpráva by měla obsahovat:
- Číslo odběrného místa (uvedeno na faktuře nebo na smlouvě)
- Jméno a adresa odběratele
- E-mailová adresa, kam bude vyúčtování zasíláno

Děkujeme, VaK Zápy, s.r.o.
11.4.2017
SVOZ BIOODPADU 2017
29.3.2017
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 22.3.2017
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 22.3.2017
Schválený rozpočet obce Jirny na rok 2017
13.3.2017
POZVÁNKA NA KONCERT
Hradišťan - Jiří Pavlica, neděle 9.4.2017 v Kulturním domě v Jirnech.
20.2.2017
Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro obec Jirny v sobotu 18. března 2017
Mobilní sběrna bude přistavena:
11:20 - 12:15 Jirny - Pražská ul. Před kuturním domem
12:20 - 12:40 Nové Jirny - Dělnická ul. před hasičárnou
20.2.2017
Zápis do 1.ročníku Základní školy Jirny, okres Praha - východ pro děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 se koná v budově ZŠ Jirny, Navrátilova 69
ve čtvrtek 6.dubna 2017 od 13,00 do 18,00 hodin.


* Přijímání tiskopisů a ověřování dokladů ve čtvrtek 30.3.2017 od 8 do 17 hodin v budově ZŠ Jirny, Brandýská 45

Dostaví se pouze zákonný zástupce, který si zvolí časový termín zápisového dne a obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedeno přijímání žáka k základnímu vzdělávání.

* Tiskopisy: obdrží rodiče v MŠ nebo elektronicky na www.zs-jirny.cz
13.2.2017
Vyrozumění
o stavu věci
šetření OOP Úvaly, vedeno pod č.j.: KRPS-5059-17/PŘ-2017-011517
10.2.2017
Odečty elektřiny od 13.2. do 17.2.2017
10.2.2017
NABÍDKA NA VYMETENÍ KOMÍNŮ
Zájemci se přihlásí na OP Jirny osobně nebo telefonicky nejpozději do 12.4.2017
10.2.2017
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 8.2.2017
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 8.2.2017

9.1.2017
Instrukce vydané Státní veterinární správou vzhledem k výskytu ptačí chřipky
na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
.

Dovolujeme si upozornit na část tohoto nařízení.

Obcím v ochranném pásmu se nařizuje: 1.1. provést nejpozději do 16. 1. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 16. 1. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz

Mapa_s_vyznačenými_pásmy
SVS_2017_003844_S_Nařízeni_KVSS_aviarní_influenza.pdf

5.1.2017
Oznámení o obtěžování nezletilé dívky
Oznámení o obtěžování nezletilé, ke kterému došlo dne 04. 01. 2017 v ranních hodinách.
Věc je v šetření OOP Úvaly, vedeno pod č.j.: KRPS-5059/ČJ-2017-011517
2.1.2017
Kalendář svozu odpadu na rok 2017

 

16.12.2016
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 14.12.2016
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 14.12.2016
Návrh provizoria rozpočtu na rok 2017
12.12.2016
Platné jízdní řády na rok 2017 platné od 12.12.2016.

304_trvalý_stav_prosinec_2016.pdf28 kB
343_trvalý_stav_prosinec_2016.pdf18 kB
344_trvalý_stav_prosinec_2016.pdf28 kB
353_trvalý_stav_prosinec_2016.pdf33 kB
304, 344, 353_SJŘ_ČrM_prosinec_2016.pdf54 kB
9.12.2016
Dočasná změna autobusových linek z důvodu opravy mostku přes jirenský potok
od zahájení provozu dne 15. prosince 2016 (čtvrtek) do odvolání (cca týden)

Z důvodu opravy mostu ev. č. 101-076 u obce Jirny bude provedena dočasná změna na linkách PID č. 304, 343, 353, 405, linka 344 je zrušena její spoje jsou převedeny na l. 304
Jízdní řády ke stažení ve formátu ZIP
Situační mapka
5.12.2016
Realizace mostního provizoria přes Jirenský potok na silnici II/101

od 15.12. do 19.12.2016 dojde k uzavírce silnice mezi Jirny a Novými Jirny
realizace mostního provizoria
objízdná trasa
umístění autobusových zastávek
5.12.2016
Vánoční jarmark na školním dvoře 17.12.2016
 

30.11.2016
Pozvánka na VÁNOČNÍ KONCERT 16.12.2016 v 19,15 v KD Jirny

30.11.2016
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 17,12.2016 od 17h na Jarmarku ZŠ Jirny
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 18.12.2016 ve 14 -16h ve skautské klubovně

25.11.2016
Formulář_žádost o povolení výsadby a údržby zeleně na veřejném prostranství

22.11.2016
SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM 4.12.2016

22.11.2016
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 27.11.2016

3.11.2016
Fotogalerie:
Vítání občánků - říjen 2016.

15.10.2016
Fotogalerie:
Oslava svatých Petra a Pavla - konala se 25.6.2016 u kostela v Jirnech

7.10.2016
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 5.10.2016
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 5.10.2016

7.9.2016
Sběr nebezpečných odpadů 17.9.2016
11,20 - 12,15  Jirny, Pražská ulice před kulturním domem
12,20 - 12,40  Nové Jirny, Dělnická ulice před hasičárnou

7.9.2016
Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017, začínáme 12. září
Hobby centrum pro rodiče a děti Hobbýk: http://www.hobbyk.cz
 

21.7.2016
Změna č. 10 územního plánu obce
Odůvodnění změny č 10.doc
Veřejná vyhláška.pdf
Změna č. 10 - Hlavní výkres.pdf
Změna č. 10 - Koordinační výkres.pdf
Změna č. 10 - Návrh aktual.doc

3.7.2016
Fotogalerie

Vítání občánků - květen 2016

1.7.2016
nabídka práce

Obecní úřad Jirny přijme pracovitého, samostatného a manuálně zručného pracovníka na plný úvazek.

27.6.2016
inzerát

MŠ Jirny přijme kvalifikovaného učitele / kvalifikovanou učitelku pro předškolní výchovu.

21.6.2016
ZVEME VÁS NA OSLAVU SVATÝCH PETRA A PAVLA

25.6.2016 ZÁBAVNÍ ODPOLEDNE
26.6.2016 POUTNÍ MŠE

19.5.2016
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15.6.2016
Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 15.6.2016

19.5.2016
ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ MÁJOVÉ SLAVNOSTI V SOBOTU
28.5.2016 V JIRNECH
Alegorický průvod s muzikou, tancem a koňským povozem
- začátek ve 14 hodin u památné lípy (ul. Lipová x ul. K lesu)
- česká beseda a ukázka krojů
- dramatický akt svolení starosty s večerní zábavou
- v 16 hodin dražba májky (ul. Pražská a přilehlý park)
- večer od 18 hodin májová zábava U Antošů

17.5.2016
DĚTSKÝ DEN S TENISEM 4. ČERVNA 2016

pořádá Tenisový klub Jirny na tenisových kurtech.

DĚTSKÝ DEN S HASIČI 11. ČERVNA 2016
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Novvé Jirny "v louce" - od kapličky ulicí V Dubinách.

18.4.2016
Cestování s dětmi do zahraničí
Informace MVČR podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

12.4.2016
Konkursní řízení na pozici ředitelky MŠ Jirny.

11.4.2016
Obecní úřad Jirny vás zve na přednášku polárníků Vaška Sůry a Petra Horkého ZAMRZLÝ RÁJ, 26. května  od 18,00 hodin v Kulturním domě v Jirnech.

24.3.2016
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 23.3.2016

Usnesení z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 23.3.2016
Přílohy:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Změna č.8 územního plánu obce Jirny.

Schválený návrh rozpočtu na rok 2016
Vyhodnocení rozpočtu za rok 2015

1.3.2016
Mobilní sběr nebezpečných odpadů v sobotu 2. 4. 2016

11.20 - 12.00  Jirny, Pražská ulice před kulturním domem
12.10 - 12.30  Nové Jirny, Dělnická ulice před hasičárnou

1.3.2016
INZERCE - PŘIJÍMÁME NOVÉ POLICISTY

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov - východ

8.2.2016
Veřejné projednání návrhu Změny č. 8 ÚP Jirny se bude konat dne 10. 3. 2016
ve 14:00 hod. na Obecním úřadu Jirny.

Veřejná vyhláška_Z8 Jirny-úřední deska.docx
Odůvodnění změny č.8.pdf
Změna č. 8 - Návrh.pdf
Změna č. 8 - Hlavní výkres.pdf
Změna č. 8 - Koordinační výkres.pdf

1.2.2016
JIRENSKÝ OBECNÍ PLES 27. ÚNORA 2016

25.1.2016
Koncert Otevřených Srdcí - Pavel Šporcl - 25.2.2016 - KD Jirny

12.1.2016
Kalendář svozu komunálního odpadu na rok 2016
 

11.1.2016
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ŠK.ROKU 2016/2017 Základní školy Jirny
Zápis do 1.ročníku Základní školy Jirny, okres Praha - východ pro děti narozené od
ve středu 27.1. 2016 od 13 do 18 hodin v budově ZŠ Jirny, Navrátilova 69
tiskopisy ke stažení na stránkách školy: http://www.zs-jirny.cz

21.12.2015
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 16.12.2015
Usnesení ZO ze dne 16.12.2015 včetně přílohy o stanovení příspěvku na rozvoj
Návrh provizoria rozpočtu obce na rok 2016.

15.12.2015
Návrh Změny č.9 územního plánu obce
Veřejná vyhláška.pdf
Hlavní výkres.pdf
Koordinační výkres.pdf
Odůvodnění změny č. 9.pdf
SEA_Jirny V verze I..pdf
Změna č. 9 - Návrh.pdf
 

30.11.2015
Pozvánka na VÁNOČNÍ KONCERT v Kulturním domě Jirny

v pátek 18. prosince 2015 v 19,15 hodin.

Vstupné dobrovolné.

30.11.2015
Setkání se svatým Mikulášem v pátek 4. prosince 2015
ve farním kostele v Jirnech v 17,00 hodin.

 

26.11.2015
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 18.11.2015
Usnesení ZO Jirny ze dne 18.11.2015

 

2.11.2015
Pozvánka - TRŽIŠTĚ DROBNOSTÍ

12. listopadu 2015
10. prosince 2015
Jirenská knihovna v areálu samoobsluhy

2.11.2015
Pokračování projednávání Změny č.10 ÚPO Jirny
Změna č. 10 - Návrh
Změna č. 10 - Odůvodnění změny
Změna č. 10 - Výkresy

6.10.2015
Zápis z veřejného zasedání ZO Jirny ze dne 30.9.2015
Usnesení ZO Jirny ze dne 30.9.2015

7.9.2015
FORMULÁŘ_vítání_občánků

4.9.2015
Výkresy a celkový pohled na připravovanou novou školu v Jirnech
:
architektonická studie - perspektivní náhled
5_POHLEDY Z VNITROBLOKU.pdf
4_POHLEDY VENKOVNÍ.pdf
C2_SITUACE ZASTAVOVACÍ.pdf
1_1NP.pdf

2_2NP.pdf
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf
Požárně bezpečnostní řešení.pdf
situace PBRS.pdf
 

17.8.2015
Změna ÚP č. 10
Oznámení návrhu zadání Změny č. 10 ÚP obce Jirny

Návrh zadání změny č. 10
Příloha k zadání změny č. 10

22.7.2015
Změna ÚP č. 9
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 9 ÚP obce Jirny.pdf

Návrh zadání změny č. 9.pdf
Příloha k zadání změny č. 9.pdf

22.7.2015
Změna ÚP č. 8

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 8 ÚP obce Jirny.pdf (650 kB)

Odůvodnění změny č.8.pdf

Změna č. 8 - Hlavní výkres.pdf
Změna č. 8 - Koordinační výkres.pdf

Změna č. 8 - Návrh.pdf

29.6.2015
Vážení spoluobčané,
zveme Vás na promítání filmu "Století Miroslava Zikmunda", které bude probíhat
v pátek 24. července 2015, od 21.00 hodin na fotbalovém hřišti v Jirnech.
Hostem bude p. Václav Sůra.
 

26.6.2015
OZV obce Jirny č. 3/2015, požární řád obce.
OZV obce Jirny č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jirny.
 

26.6.2015
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2015

Usnesení ZO Jirny ze dne 24.6.2015
přílohy k usnesení:
změna ÚP č. 7.pdf
změna ÚP č. 8.pdf
změna ÚP č. 9.pdf
změna ÚP č. 10.pdf

12.5.2015
Návrh zadání Změny ÚP obce Jirny - č.8

Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání Změny č. 8 územního plánu obce Jirny
Návrh zadání změny č 8
Příloha k zadání změny č. 8

 

29.4.2015
Informace o svozu bioodpadu v roce 2015
svoz probíhá každý lichý týden ve středu

Informace o otevírací době sběrných dvorů v Jirnech a Nových Jirnech

 

22.4.2015
Změna ÚP obce Jirny - č.7
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 7 ÚP obce Jirny.pdf
Změna č. 7 - Návrh.pdf
Odůvodnění změny č. 7.pdf
Vyhodnocení vlivu změny č. 7 na udržitelný rozvoj.pdf
Výkresy.pdf

24.2.2015
Pozvánka na koncert  11. 4. 2015

27.2.2015
SDH Nové Jirny Vás zve na HASIČSKÝ PLES
v sobotu 21.března 2015 do kulturního domu v Jirnech.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „ BUENO “
Bohatá tombola a taneční vystoupení,
Začátek: ve 20.00 hod. Vstupné: 100,- Kč

 

4.2.2015
Fotogalerie
:
Vánoční koncert 12.12.2014 u příležitosti 70.narozenin Milana Drobného.
Hosté: Yvetta Simonová, Yvonne Přenosilová, Michaela Fialová a Milan Pitkin.
Autor fotografií: Jindřich Rytíř.

28.1.2015
Pozvánka na OBECNÍ JIRENSKÝ PLES, 21.2.2015 v Kulturním domě v Jirnech.
 

28.1.2015
MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2015

OZV obce Jirny č. 1/2015 ze dne 17.12.2014  o místních poplatcích
Příloha č. 1
Příloha č. 2

21.1.2015
Zápis dětí do základní školy, který se uskuteční 10. 2. 2015 od 14 - 18 v ZŠ Jirny.
 

22.12.2014 
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 17.12.2014
Usnesení ZO z veřejného zasedání ze dne 17.12.2014
NÁVRH PROVIZORIA ROZPOČTU OBCE JIRNY r. 2015

11.12.2014 
Kalendář svozu komunálního odpadu na rok 2015
Kalendář svozu bioodpadu na rok 2015

14.11.2014
Usnesení a Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jirny
 
26.9.2014
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 24.9.2014
Usnesení ZO z veřejného zasedání ze dne 24.9.2014
 
2.7.2014
Návrh Změny č.7 ÚP

Návrh Změny č.7 ÚP
Oznámení-návrh změny ÚPč.7
Změna č. 7
Odůvodnění změny č. 7
SEA_Jirny_finale_020714
Vyhodnocení vlivu změny č. 7 na udržitelný rozvoj.
Výkresy

 
16.6.2014
POZVÁNKA NA OSLAVU SVATÝCH PETRA A PAVLA,
v sobotu 21.6.2014
 
16.6.2014
Spolek Občané obci Jirny a Nové Jirny ve spolupráci s farností Jirny a Obecním úřadem Jirny Vás srdečně zve na
Komorní koncert „Vaghi concenti“ virtuózní instrumentální hudba 17. století
pro barokní housle a theorbu

Koncert se koná v rámci oslav svatých Petra a Pavla v Jirnech
v sobotu 21.6. 2014 v 16.30 v kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dokončení opravy jirenských varhan.
 
29.4.2014
Pozvánka na přednášku Vaška Sůry a Petra Horkého "Špicberky bez vrcholu"
22. května od 18,30 hodin Kulturní dům Jirny
 
13.4.2014
Zápis do MŠ Jirny
Zápis dětí k docházce do mateřské školy od š.r. 2014/2015 se koná dne 14. 5. 2014 v době od 14,00 do 18,00 hodin v budově mateřské školy.
Více informací a formuláře ke stažení na:
http://www.msjirny.cz/

Přílohy:
Evidenční list dítěte
Podmínky a kritéria pro přijetí

 
17.3.2014
Usnesení ZO z veřejného zasedání ze dne 12.3.2014
25.2.2014
Prosba o pomoc - ztratilo se štěně boxera.
Fenka 8 měsíců stará, zlatá barva s bílou náprsenkou. Naposledy byla viděna u Jiren na poli v neděli 23. února.
Informace na tel. 722 963 125, Alena Nekolná Nehvizdy
 
25.2.2014
Mobilní sběr nebezpečných odpadů  - v sobotu 22.3.2014

10,20 - 11,00 Jirny, Pražská ul. před kulturním domem
11,10 - 11,30 Nové Jirny, Dělnická ul. před hasičárnou
 
29.1.2014
UPOZORNĚNÍ - PŘEPRODEJ VSTUPENEK NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Z důvodu uzavření Cukrárny u Antošů bude předprodej vstupenek a rezervace stolů na Obecní ples Jirny na Obecním úřadu Jirny od 1.2.2014.

15.1.2014
Pozvánka na Obecní jirenský ples,
který se koná v sobotu 15. února 2014 v Kulturním domě v Jirnech.

 
16.1.2014
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Jirny na školní rok 2014/2015
Zápis pro děti z MŠ Jirnech (zelená a oranžová třída) s trvalých pobytem v Jirnech a Nových Jirnech se koná v úterý 4. února 2014.
Zápis pro děti z MŠ Jirnech (žlutá třída) s trvalých pobytem v Jirnech a Nových Jirnech a děti ze spádové obce Šestajovice se koná ve středu 5. února 2014.
Zápis pro děti z Jiren a Nových Jiren nenavštěvující MŠ Jirny a pro děti z mimospádových oblastí se koná v obou termínech.
více informací: http://www.zs-jirny.cz/
 

9.1.2014
Platby místních poplatků pro rok 2014

Svoz TKO  pro rok 2014 – poplatek je stanoven dle vyhlášky č. 1/2013 ve výši:
a) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci 800,-Kč/osoba
b) cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem, azylem 800,-Kč/osoba
c) fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti 800,-/nemovitost
d) poplatník s trvalým pobytem, který v letošním roce dosáhne věku 75 let a držitel ZTP nebo ZTP/P  ve výši 160,-Kč/osoba.

Poplatek za psa pro rok 2014 - poplatek je stanoven dle vyhlášky č. 1/2013:
a) za každého psa téhož držitele na 250,- Kč
b) za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu na 100,-Kč (na základě vyplněného čestného prohlášení).

Poplatky jsou splatné nejpozději do 31.3.2014. Složenky můžete uhradit na poště,
převodem z účtu nebo ve výjimečných případech v hotovosti do pokladny na Obecním
úřadě Jirny. Připomínáme, že poplatky neuhrazené v termínu budou navýšeny až na trojnásobek dle Vyhlášky č.1/2013 ze dne 19.12.2012 o místních poplatcích.
 

9.1.2014
Upozornění na změnu od 9.1.2014:
Kalendář pro svoz odpadu na rok 2014

Velice se omlouváme občanům za změnu v kalendáři svozu odpadů na rok 2014.
Od společnosti AVE CZ nám přišel špatný kalendář svozu odpadů pro rok 2014, který byl zveřejněn 18.12.2013
.