Doprava
 
 • Pražská integrovaná doprava

  Obec je napojena na MHD hl. města Prahy. Obec má příměstské autobusové spojení v rámci dopravního systému "Pražská integrovaná doprava" s městskou částí Praha-Černý Most a stanicemi metra Černý Most a Českomoravská, dále s blízkým Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví a městem Úvaly.
 • Pozemní komunikace
 • územím obce prochází dálnice D11 s exitem 8 (E67), čím má obec ideální spojení s hl. městem Prahou.
 • obcí prochází silnice II/101 Říčany - Úvaly - Jirny - Brandýs n.L. - Čelákovice
 • územím obce prochází silnice II/611 Praha - Jirny -  Poděbrady - Hradec Králové
 
 • Železniční doprava
  Územím obce přímo neprochází žádná železniční trať. Z hlediska osobní dopravy je pro potřeby území využívána železniční trať Praha/Kolín/Česká Třebová s cílovou stanicí Praha-Klánovice.

  Nejbližší železniční stanicí jsou Mstětice ve vzdálenosti 2,5 km ležící na trati 231 v úseku z Prahy do Čelákovic.
 
 
  Rychlé odkazy
 

 
Linka č. 304
Černý Most - Úvaly,žel.st.
http://portalpid.idos.cz

  linkový jízdní řád - 1.9.2011
 
Linka č. 398
Černý Most - Kostelní Lhota
http://portalpid.idos.cz
 
Linka č. 405
Brandýs n.L.-St.Boleslav - Čelákovice-Nehvizdy-Jirny-Úvaly
http://portalpid.idos.cz