Základní informace o obci
 
Obec Jirny s částí Nové Jirny leží na silnici spojující města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav a Úvaly, při dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové nebo při cestě z Prahy - Horní Počernice na Poděbrady. Obě části obce jsou od sebe vzdáleny cca 1,5 km.
 
Demografický a urbanistický popis obce
 
Obec Jirny byla půdorysně založena jako hvězdice z níž vycházejí komunikační směry paprsčitě na všechny strany. Novější zástavba nyní tuto strukturu částečně porušuje vnitřními příčkami ulic.
Část Nové Jirny je založena na osnově pravoúhlých bloků s dlouhým centrálním prostorem podél komunikace na Úvaly.

Území sousedí z jižní strany s Klánovickým lesem - Vidrholec a Klánovicemi, západní hranici tvoří Šestajovice a Horní Počernice, severní Zeleneč a Nehvizdy, na východě Horoušany a Úvaly. Vnitřní území mezi Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské využití. V Jirnech se nachází soukromý Návesní rybník. Další rybníky již zanikly.
Území Jiren patří do tří povodí Jirenského potoka, Šestajovického potoka a Horoušáneckého potoka.

Obec sousedí na západě s hl. m. Prahou, městskou částí Horní Počernice a je na toto území navázána. Jirny jsou aglomerovány do pražského regionu. Mají vazby obousměrné, tzn., že je významná dojížďka za prací a službami do hl. m. Prahy a naopak v oblasti bydlení, ale i v umísťování komerčních ploch a nabídce pracovních míst. Tato obousměrnost je i do budoucna žádoucí, jistě bude nejen zachována, ale bude se i nadále rozvíjet.

Demografický rozvoj obce probíhal v cyklech, zlomovými body byly války. První dochované počty obyvatel (přesněji osedlých) pocházejí z roku 1603. Podle přiznání k berní dani bylo v Jirnech a Žáku 22 poddaných (osedlých).

Tabulka vývoje počtu obyvatel v obci
(data jsou za obě části obce, tj. Jirny a Nové Jirny)
pozn.: počet domů za roky 2009 a 2010 je včetně rekreačních objektů
 
Rok 1843 1890 1920 1930 1940 1980 2003 2009 2010
Počet obyvatel 1110 1166 1388 1887 2320 1457 1345 2012 2036
Počet domů     207 352 463 506 521 979 1024

Nejvíce obyvatel tedy žilo v Jirnech v polovině 20. století a od té doby je vidět značně depopulační trend, který se změnil po roce 2000 s rozsáhlou individuální výstavbou v obci. Rychlejší vývoj je v Nových Jirnech.

 
Občanská vybavenost v obci
 
Základní občanská vybavenost v obci je na velmi dobré úrovni, obě části obce jsou plynofikovány, byla provedena kabelizace elektrických rozvodů, vybudován vodovod, kanalizační řady a postavena ČOV.

Obec je napojena na MHD Prahy. Má autobusové spojení v rámci PID s městskou částí Praha-Černý Most a stanicemi metra Černý Most a Českomoravská, dále s blízkým Brandýsem nad Labem - Starou Boleslaví.
 

Základní prvky občanské vybavenosti
Obecní úřad
Základní škola
celkově I.stupeň 1 - 5.třída, všechny třídy jsou zdvojené, takže dohromady 10 tříd.
Nová mateřská škola, dostavěná v roce 2010, se 4 pavilony pro 108 dětí
Úřadovna České pošty v budově obecního úřadu
CENTRUM ZDRAVOTNICKÉ PÉČE JIRNY
Ordinace dětského lékaře (externí 1x týdně)
Obchod se smíšeným zbožím v majetku obce
Hostinec s restaurací u Antošů  - Jirny
Restaurace Za Humny - Jirny
Hostinec s restaurací U Lípy - Nové Jirny
Pizzerie  - Nové Jirny
Požární zbrojnice
1x Jirny (SDH Jirny)
1x Nové Jirny (SDH Nové Jirny)
Hřbitov
Knihovna v každé části obce
Sportovní areál SK Viktorie Jirny (zelené hřiště + 2 tenisové kurty)
Kulturní dům v majetku obce
Nově postavená skautská klubovna
Nákupní středisko v majetku obce
 
  Statistické údaje
 

Základní statistické údaje

Počet částí 2
Katastrální výměra [ha] 823,95
Počet obyvatel (1.1.2010) 2.036
Složení obyvatelstva
(muži/ženy)  (1.1.2010)
971/1.065
Jirny  (1.1.2010) 1.366
Nové Jirny  (1.1.2010) 670
Domy Jirny (1.1.2010) 583
Domy Nové Jirny (1.1.2010) 302
Rekreační chaty (1.1.2010) 139

Základní statistické údaje

Pošta ano
Škola/školka ano/ano
Zdravotnické zařízení ano
Policie ne
Kanalizace/ČOV ano/ano
Vodovod ano
Plynofikace ano
 

kliknutím zvětšíte