Obecní úřad Jirny
 

kliknutím zvětšíte

 Obecní úřad  - kontakty
 E-mail  obec.jirny@jirny.cz
 Telefon  281 962 945
 IDDS 5n5arx2
 Obecní úřad - úřední hodiny
 Pondělí 8.00-12.00   13.00 - 17.00
 Středa 8.00-12.00   13.00 - 17.00
 
Adresa úřadu Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
Telefonní číslo: +420 281 962 945
Číslo datové schránky: 5n5arx2
E-mail: obec.jirny@jirny.cz
Adresa webu: http://www.jirny.cz
Mobil pro krizové situace:
Číslo účtu pro případné platby: 3327201/0100 Komerční banka, a.s.
IČ: 00 240 257
 
Organizační struktura obecního úřadu:
Starosta obce: Stanislav Skořepa
1. místostarosta obce: Bc. Šárka Hanušová
2. místostarosta obce: Jindřich Rytíř
Výbory zastupitelstva obce: viz čl. Výbory a komise
Zaměstnanci obecního úřadu:
Sekretariát: Hájková Naďa
hajkova@jirny.cz
Účtárna:  Nováková Alena
tel.: 281 962 944
CzechPOINT: Mgr. Michaela Vodičková
vodickova@jirny.cz
Vidimace a legalizace: Ing. Lucie Proroková, MBA
prorokova@jirny.cz
Kronikář: Bc. Šárka Hanušová
 
Agendy Obecního úřadu Jirny:
Na pracovišti CzechPOINTúřadu obce Jirny můžete vyřídit:
 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis snímku z katastrální mapy
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových
   
 • VIDIMACE A LEGALIZACE = ověření listin a podpisů
  Nově od 1.3.2012 můžete na Obecním úřadě Jirny využívat služby legalizace a vidimace - ověřování podpisů a listin. Služby provádíme vždy v úředních dnech od 8-12, 13-17 h. Ostatní dny POUZE po předchozí domluvě.
  Cena za ověření podpisu = 30 Kč,
  Cena za každou ověřenou (i započatou) stránku formátu A4 = 30 Kč.
Dále:
 • poplatky za pronájem hrobového místa
 • nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • návrhy na vyhlášení místního referenda
 • oznámení o konání veřejně přístupných akcí
 • přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • žádosti k instalování kamerového systému
 • žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • poplatky za užívání veřejného prostranství
 • poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • poplatky ze psů
 • žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ostatní agendy obce:

Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá poplatky za znečišťování ovzduší
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
Vítání občánků

Přestupkovou agendu za obec Jirny vykonává MěÚ ÚVALY.
 
Rychlé odkazy
 


Obec s rozšířenou působností:
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


Obec s pověřeným obecním úřadem:
 Úvaly


Návod pro občana:
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?


ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ