Památky v obci
 
Jirny jsou významnou památkovou zónou. Zajímavé je především historické centrum obce s kostelem a zvonicí. Bohužel, nejvýznamnější památka - zámek, který je po náročné rekonstrukci opraven, je soukromý a je pro veřejnost nepřístupný.

Za třicetileté války (1618 - 1648) byla ves Jirny, která se v té době ještě skládala z tzv. Horních a Dolních Jiren (Jiřence), švédským vojskem takřka zcela zničena. Stejně tak bylo zpustošeno i její okolí. Blízká ves Žák zcela zaniká, mizí rozdělení Jiren na obě části a zaniká i jirenská tvrz. Dochované památky v obci vznikly až po tomto období.
 

Dochované památky v obci jsou:

v části Jirny
Zámek
Kostel sv. Petra a Pavla
foto Josef Koloc
Zvonice
Křížek u zvonice
Pomník padlým
v části Nové Jirny
Kaplička sv. Rozálie
foto RNDr. Aleš Střecha
Kaplička Panny Marie
foto RNDr. Aleš Střecha
 
Informace