Podpořené projekty
 
Navýšení kapacity separovaného sběru odpadů v obci Jirny.
 
 
Obnova kulturního domu v Jirnech

Provedena v měsících září – listopad 2011 díky dotaci z programu Rozvoje venkova v rámci 4. Výzvy projektu Leader Místní akční skupiny Regionu Pošembeří.