Pověřené úřady
 
Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Obec s pověřeným obecním úřadem: Úvaly
 
Seznam úřadů s působností pro obec Jirny:
Agentura pro zemědělství a venkov Praha
Celní úřad Mělník
Celní ředitelství Praha
Czech POINT - Obecní úřad Jirny
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
Drážní úřad
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi - pracoviště Praha-východ
Finanční ředitelství v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Praha-východ
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Praha-východ
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad - Středočeský kraj
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor dopravy
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor vnitřní správy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor životního prostředí

Městský úřad Úvaly
Městský úřad Úvaly - Správní odbor
Městský úřad Úvaly - Stavební úřad
Obecní úřad Jirny
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud Praha-východ
Okresní státní zastupitelství Praha-východ
OSSZ Praha-východ
Pozemkový fond ČR - Krajské pracoviště pro Středočeský kraj
Pozemkový fond ČR - Odloučené pracoviště Mladá Boleslav
Pozemkový úřad Praha-východ
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Úřad městyse Škvorec
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha-východ
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha-východ - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha-východ - SSP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
Podrobné informace naleznete na portále GOV - stránkách provozovaných MV ČR.
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=obec&kod=538272
Rychlé odkazy