Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
1. Název Obec Jirny
2. Důvod a způsob založení včetně podmínek viz čl. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura subjektu viz čl. Organizační schéma obce Jirny
4. Kontaktní spojení viz čl. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat 3327201/0100 Komerční banka, a.s.
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 00 240 257
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00240257
8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Územní plán
8.2 Rozpočet: Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace viz čl. Žádosti o informace

Každá fyzická a právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně (Žádost o informace), faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.
  9.1 Žádost podaná na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím viz čl. Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace (pfd)
10. Příjem žádostí a dalších podání viz čl. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky viz čl. Opravné prostředky
12. Formuláře viz čl. Formuláře
13. Popisy postupů - Životní situace viz čl. Životní situace
https://portal.gov.cz/portal/ovm/zverejneniZS.html
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy Předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje a vydané právní předpisy obcí Jirny jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Jirny v úředních hodinách
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy viz čl. Předpisy
  14.2 Vydané právní předpisy viz čl. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Jirny
15. Úhrady za poskytování informací  
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací viz čl. Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
        za poskytnutí informací
Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst. 7 nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy  
  16.1. Vzory licenčních smluv  
  16.2. Výhradní licence Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.  
18. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
 
viz čl. Seznam organizací navázaných na rozpočet obce