Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádosti či stížnosti lze podat ústně nebo písemně.

Písemné podání:
- osobně přes podatelnu:
Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
- zaslání poštou na adresu:
Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
- pomocí telekomunikačních zařízení: zaslání faxem na č.:
281 962 944,
   e-podatelna
písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná
elektronickou poštou
obec.jirny@jirny.cz
Ústní podání:
Podání žádosti ústní formou přes obecní úřad osobně nebo telefonicky na č.:
281 962 945
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (pfd)