Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 12. Formuláře
 
Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Jirny,
Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
Tel. 281 962 945/ fax 281 962 944
e-mail: obec.jirny@jirny.cz
 
Seznam používaných formulářů:

 

ostatní formuláře na pověřeném úřadě města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 
nebo na portále FORM.CZ