Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 18. Seznam organizací navázaných na rozpočet obce
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
 
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JPO)
   
 • Základní škola Jirny
  Brandýská 45, 250 90 Jirny
 • Mateřská škola Jirny,
  ul. 5.května čp.333, 250 90 Jirny
 • Obecní knihovna Jirny
  Budova MŠ JIRNY - přízemí
  5.května čp.333, 250 90 Jirny
 • Obecní knihovna Jirny
  U hasičské zbrojnice v Nových Jirnech
  Dělnická 303, 250 90 Nové Jirn