Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 3. Organizační struktura subjektu
 
Organizační struktura obecního úřadu:
Starosta obce: Stanislav Skořepa
1. místostarosta obce: Bc. Šárka Hanušová
2. místostarosta obce: Jindřich Rytíř
Výbory zastupitelstva obce: viz čl. Výbory a komise
Zaměstnanci obecního úřadu:
Sekretariát: Hájková Naďa
hajkova@jirny.cz
Účtárna:  Nováková Alena
CzechPOINT: Mgr. Michaela Vodičková
vodickova@jirny.cz
Vidimace a legalizace: Ing. Lucie Proroková, MBA
prorokova@jirny.cz
Kronikář: Bc. Šárka Hanušová