Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 4. Kontaktní spojení
 
Adresa úřadu Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
Telefonní číslo: +420 281 962 945
Číslo datové schránky: 5n5arx2
E-mail: obec.jirny@jirny.cz
Adresa webu: http://www.jirny.cz
Mobil pro krizové situace: