Registr oznámení
 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Čestné prohlášení - VZOR
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen „zákon“)
 

 
 
 
 
 
 
 
Informace