Územní plán obce Jirny
 
  21.12.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Jirny
Výrok.pdf
Odůvodnění.pdf
O01_KOORDINAČNÍ.pdf
O02_Š_VZtahy.pdf
O03_ZPF.pdf
N01_základní členění.pdf
N02_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
N04_VPS-VPO.pdf

 
 

7.9.2018
Územní plán - hlavní výkres po připomínkách

 

Návrh ÚP obce Jirny. Veřejná vyháška k návrhu ÚP Jirny.doc
NÁVRH TEXTOVÉ ČÁSTI.doc
O01_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
N02_HLAVNÍ VÝKRES.pdf –
N03_INFRASTRUKTURA.pdf

N04_VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY.pdf
N01_ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ.pdf
O02 ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf
O03_ZPF.pdf

 

Změna ÚP číslo 10 Jirny Změna č.10 -Odůvodnění
Jirny Změna č.10 -Textová část
Změna č.10 - výkresy Hlavní výkres
Změna č.10 - výkresy Koordinační výkres

 

Návrh Změny č.9 ÚP Veřejná vyhláška.pdf
Hlavní výkres.pdf
Koordinační výkres.pdf
Odůvodnění změny č. 9.pdf
SEA_Jirny V verze I..pdf
Změna č. 9 - Návrh.pdf

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 9 ÚP obce Jirny.pdf
Návrh zadání změny č. 9.pdf
Příloha k zadání změny č. 9.pdf

 

Změna ÚP číslo 8

Odůvodnění změny č.8 - Čistopis
Změna č. 8 - Hlavní výkres
Změna č. 8 - Koordinační výkres
Změna č. 8 - Návrh - Čistopis

 

Změna ÚP číslo 7 Změna č 7 OOP čistopis textů
Změna č. 7 - výkresy

Změna ÚP číslo 7
zahájeno projednávání 16.12.2013

Změna ÚP číslo 6
datum nabytí právní moci 4.1.2013

Změna ÚP číslo 5
datum nabytí účinnosti změny č. 5 ÚP 28.12.2007

Změna ÚP číslo 4
datum nabytí účinnosti změny č. 4 ÚP 11.7.2008

Změna ÚP číslo 3
projektová dokumentace schválena 21.9.2005

Změna ÚP číslo 2
projektová dokumentace schválena 25.8.2004

změna ÚP č. 2, lokalita 3, 4
změna ÚP č. 2, lokalita 1
změna ÚP č. 2, lokalita 2

Změna ÚP číslo 1
projektová dokumentace schválena 5.11.2003

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JIRNY
Návrh k horizontu roku 2015
Administrativní území - Jirny
Katastrální území - Jirny
Pořizovatel: Obec Jirny
Zpracovatel: ATELIER CHARVÁT, s.r.o., Kroftova 1, Praha 5
Zpracování : 08/1999


Územní plán - textová podoba
(formát MS Word)

Územní plán - výkres

kliknutím zvětšíte
     
  Související odkazy
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JIRNY
Uliční plány Jirny a Nové Jirny
Letecké snímky obce