Výbory a komise
 
 Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta obce: Stanislav Skořepa
1. místostarosta obce: Bc. Šárka Hanušová
2. místostarosta obce: Jindřich Rytíř
   
Výbory zastupitelstva obce:
   
Finanční výbor:
předseda: Ing. Jan Hrůza
členové: Ing. Petr Benáčan, Mgr. Hana Kudrnová
Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Milan Červinka
členové: JUDr. Jitka Korejzová, Milan Vodička
Stavební výbor:
předseda: Jindřich Rytíř
členové: Ing. Jan Lehečka, Bc. Šárka Hanušová,
Ing. Martin Horák
Kulturní výbor:
předseda: Václav Kopecký
členové: JUDr. Jitka Korejzová, Mgr. Tereza Benáčanová
Pořádkový výbor:
předseda: Milan Vodička
členové: Ing. Milan Červinka, Ing. Jan Hrůza
 
Přestupkovou agendu za obec Jirny vykonává MěÚ ÚVALY.
 
Dokumenty