Výbory a komise
 
 Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta obce: Skořepa Stanislav
Místostarosta obce: Rytíř Jindřich
   
Výbory zastupitelstva obce:
   
Finanční výbor:
předseda: Ing. Jan Hrůza
členové: PhDr. Eva Borková, pí. Sůrová, pí. Smolíková
Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Milan Červinka
členové: Milan Vodička, Milan Vilímek
Stavební výbor:
předseda: Ing. Jan Lehečka
členové: Jindřich Rytíř Šárka Hanušová, Jaromír Bednařík
Kulturní a sociální výbor:
předseda: Václav Kopecký
členové: Šárka Hanušová
Pořádkový výbor:
předseda: Ing. Petr Hnízdil
členové: Ing. Milan Červinka, Milan Vodička, Jindřich Rytíř
 
Přestupkovou agendu za obec Jirny vykonává MěÚ ÚVALY.
 
Dokumenty