Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Jirny
 
  • Obecně závazná vyhláška obce Jirny č. 5/2008 ze dne 14.5.2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
    zrušena - dne 26.6.2015 nahrazena vyhláškou č. č. 3/2015
  • Obecně závazná vyhláška Obce JIRNY č. 2/2008
    ze dne 14.5.2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem v obci Jirny včetně prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu.


    vyhlášku zrušila OZV obce Jirny č. 2/2015