Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jirny
 
 
 
 
Informace
 
Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jirny jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Jirny.