Zastupitelstvo obce Jirny

 

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách 5. - 6. října 2018:

 Nové zastupitelstvo bude pracovat ve složení:

Ing. Benáčan Petr
Mgr. Benáčanová Tereza
Ing. Červinka Milan
Bc. Hanušová Šárka
Ing. Horák Martin
Ing. Hrůza Jan
Kopecký Václav
JUDr. Korejzová Jitka
Mgr. Kudrnová Hana
Ing. Lehečka Jan
Rytíř Jindřich
Skořepa Stanislav
Vodička Milan

 
 Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta obce: Stanislav Skořepa
1. místostarosta obce: Bc. Šárka Hanušová
2. místostarosta obce: Jindřich Rytíř
Výbory zastupitelstva obce: viz čl. Výbory a komise
   
 
 

 

Dokumenty