Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 13. Popisy postupů - Životní situace

   PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY - spravovaný MV ČR.


 

https://portal.gov.cz/portal/ovm/zverejneniZS.html

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/