Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 13. Popisy postupů - Životní situace

   PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY - spravovaný MV ČR.

 

https://portal.gov.cz/portal/ovm/zverejneniZS.html

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

 

 

 

Návod pro občana:
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?