Jirenský zpravodaj
 
 • CENY INZERCE:
  celá strana (A4) ..........2800 Kč / formát pouze na výšku
  , 266 x 186 mm
  1/2  strana (A5) ..........1500 Kč / formát pouze na šířku,
    186 x 132 mm
  1/4  strana (A6) .......... 800 Kč / formát pouze na výšku,
   132 x  92 mm
  1/8  strana (A7) .......... 450 Kč / formát pouze na šířku,
      92 x  65 mm
  velikost vizitky (A8) .......250 Kč

  řádková inzerce do 120 písmen   ...... 80 Kč
  řádková inzerce 120-360 písmen ......160 Kč
                        / PLATÍ SE V HOTOVOSTI NA OBECNÍM ÚŘADU JIRNY
   
 • vložená inzerce .....1500 Kč / za 1 stranu

  Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena DPH je 21 %.
  V případě zaplacení celé strany inzerce na celý rok dopředu bude inzerentovi účtováno jedno číslo zdarma jako bonus.
 
 
  Jirenský zpravodaj 5/2019 Jirenský zpravodaj 4/2019

Jirenský zpravodaj 3/2019 Jirenský zpravodaj 2/2019 Jirenský zpravodaj 1/2019

Jirenský zpravodaj 12/2018 Jirenský zpravodaj 11/2018 Jirenský zpravodaj 10/2018

Jirenský zpravodaj 9/2018 Jirenský zpravodaj 8/2018 Jirenský zpravodaj 7/2018

Jirenský zpravodaj 6/2018 Jirenský zpravodaj 5/2018 Jirenský zpravodaj 4/2018

Jirenský zpravodaj 3/2018 Jirenský zpravodaj 2/2018 Jirenský zpravodaj 1/2018

Jirenský zpravodaj 12/2017 Jirenský zpravodaj 11/2017
 
Jirenský zpravodaj 10/2017
Příloha - volební okrsky

Jirenský zpravodaj 9/2017 Jirenský zpravodaj 8/2017 Jirenský zpravodaj 7/2017

Jirenský zpravodaj 6/2017 Jirenský zpravodaj 5/2017 Jirenský zpravodaj 4/2017

Jirenský zpravodaj 3/2017  Jirenský zpravodaj 2/2017 Jirenský zpravodaj 1/2017

Jirenský zpravodaj 12/2016 Jirenský zpravodaj 11/2016 Jirenský zpravodaj 10/2016

Jirenský zpravodaj 9/2016 Jirenský zpravodaj 8/2016 Jirenský zpravodaj 7/2016

Jirenský zpravodaj 6/2016 Jirenský zpravodaj 5/2016 Jirenský zpravodaj 4/2016

Jirenský zpravodaj 3/2016 Jirenský zpravodaj 2/2016 Jirenský zpravodaj 1/2016

Jirenský zpravodaj 12/2015 Jirenský zpravodaj 11/2015 Jirenský zpravodaj 10/2015

Jirenský zpravodaj 9/2015 Jirenský zpravodaj 8/2015 Jirenský zpravodaj 7/2015

Jirenský zpravodaj 6/2015 Jirenský zpravodaj 5/2015 Jirenský zpravodaj 4/2015

Jirenský zpravodaj 3/2015 Jirenský zpravodaj 2/2015 Jirenský zpravodaj 1/2015

Jirenský zpravodaj 12/2014 Jirenský zpravodaj 11/2014 Jirenský zpravodaj 9-10/2014

Jirenský zpravodaj 8/2014 Jirenský zpravodaj 7/2014 Jirenský zpravodaj 6/2014

Jirenský zpravodaj 5/2014 Jirenský zpravodaj 4/2014 Jirenský zpravodaj 3/2014

Jirenský zpravodaj 2/2014 Jirenský zpravodaj 1/2014 Jirenský zpravodaj 12/2013

Jirenský zpravodaj 11/2013 Jirenský zpravodaj 10/2013 Jirenský zpravodaj 08-09/2013

Jirenský zpravodaj 06-07/2013
 
Jirenský zpravodaj 04-05/2013

Jirenský zpravodaj 03/2013
 

Jirenský zpravodaj 01-02/2013 Jirenský zpravodaj 12/2012 Jirenský zpravodaj 11/2012

Jirenský zpravodaj 10/2012 Jirenský zpravodaj 9/2012 Jirenský zpravodaj 8/2012

Jirenský zpravodaj 7/2012 Jirenský zpravodaj 6/2012 Jirenský zpravodaj 5/2012

Jirenský zpravodaj 4/2012 Jirenský zpravodaj 3/2012 Jirenský zpravodaj 2/2012

Jirenský zpravodaj 01/2012 Jirenský zpravodaj 12/2011 Jirenský zpravodaj 11/2011

Jirenský zpravodaj 10/2011 Jirenský zpravodaj 09/2011 Jirenský zpravodaj 08/2011

Jirenský zpravodaj 07/2011 Jirenský zpravodaj 06/2011 Jirenský zpravodaj 05/2011

Jirenský zpravodaj 04/2011 Jirenský zpravodaj 03/2011 Jirenský zpravodaj 02/2011

Jirenský zpravodaj 1/2011 Jirenský zpravodaj 12/2010
prosinec 2010
Jirenský zpravodaj 11/2010
listopad 2010

Jirenský zpravodaj 10/2010
říjen 2010
Jirenský zpravodaj 8/2010
srpen 2010
Jirenský zpravodaj 7/2010
červenec 2010

Jirenský zpravodaj 6/2010
červen 2010
Jirenský zpravodaj 5/2010
květen 2010
Jirenský zpravodaj 4/2010
duben 2010

Jirenský zpravodaj 3/2010
březen 2010
Jirenský zpravodaj 2/2010
únor 2010
Jirenský zpravodaj 1/2010
leden 2010

Jirenský zpravodaj č. 6
prosinec 2009
Jirenský zpravodaj č. 5
listopad 2009
Jirenský zpravodaj č. 4
říjen 2009

Jirenský zpravodaj č. 3
září 2009

Jirenský zpravodaj č. 2
srpen 2009

Jirenský zpravodaj č. 1
červenec 2009

Informace
 
Jirenský zpravodaj, měsíčník pro obyvatele Jiren a Nových Jiren, vydává obec Jirny.

Distribuce probíhá zdarma do všech domácností Jiren a Nových Jiren.

Náklad činí 1 000 kusů.
Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakční uzávěrka je zpravidla poslední den předchozího měsíce vydání. Uváděna je na druhé straně v tiráži v každém čísle Jirenského zpravodaje.

Redakční rada:
Bc. Šárka Hanušová
Mgr. Michaela Vodičková
Marcela Hrubantová
Ing. Lucie Proroková
 
Adresa redakce:
Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny

E-mail redakce:
zpravodaj.jirny@seznam.cz